banner-neskutecne

04/02/2013 KŘEST BROUKOVÝCH SOUKROMÝCH TISKŮ

čtvrtek 7. 2. 2013

brouk-soukromc3a9-tisky-14-2-201314/02/2013 Café Sladkovský, Sevastopolská 17

KŘEST BROUKOVÝCH SOUKROMÝCH TISKŮ

Začátek v 19.00 hod.

Uvedení knihy vycházející ve 200 číslovaných výtiscích. Ukázky z esejů přečtou herci Ivana Uhlířová a Kajetán Písařovic, hudba Tomáš Žižka (mamapapa). Kniha nebude distribuována oficiálními distribučními kanály – zájemci si ji mohou koupit přímo na místě, popřípadě objednat přímo u editora knihy na
victor (zavináč) sendme.cz. 

Životopis

“Kdyby Bohuslav Brouk neexistoval, měl by v něm zdatného soupeře vymyšlený Cimrman…” (Viktor Šlajchrt)

Bohuslav Brouk, legendární postava, bouřlivák a enfant terrible československé avantgardy a bohémy třicátých a čtyřicátých let, se narodil 19. listopadu 1912 v Praze. Po absolvování obchodní akademie a gymnázia se zapsal ke studiu medicíny na Univerzitě Karlově, později studoval tamtéž na přírodovědecké a filozofické fakultě (doktoráty 1937 a 1946).

Od počátku třicátých let patřil do okruhu umělecké avantgardy, stal se popularizátorem psychoanalýzy, čímž korespondoval se zájmem o podvědomí a sexualitu ze strany surrealistů – navíc se snažil Freudovo učení a surrealistické úsilí o osvobození individua propojit se sociálním rozměrem marxismu. Nicméně důsledně prosazoval, a sám také teoreticky a prakticky zastával, naprosté odloučení vědy a umění od jakýchkoliv ideologických dogmat.

V roce 1934 se stal zakládajícím členem Surrealistické skupiny v ČSR, jejíž programový leták vydává vlastním nákladem. Během Protektorátu Čechy a Morava pracoval v Bílé labuti, rodinném obchodním domě (součást sítě obchodních domů Brouk a Babka), jako estetický poradce. V poválečném období publikoval komunistickou ideologii a praxi brilantně odhalující příspěvky, za něž byl komunisty ostře napadán.

Po únoru 1948 je vyloučen ze Syndikátu českých spisovatelů, utíká za hranice, kde se po přechodném pobytu v německém utečeneckém táboře v Řeznu dostává do Paříže, Melbourne a nakonec do Londýna – tam působí jako pedagog na dvou polytechnikách. Umírá opuštěn 19. ledna 1978.

Své provokativní, sarkasmem, skepticismem a demystifikacemi společenských (pseudo)hodnot, konvencí a morálky nabité texty publikoval od třicátých let, když debutoval v ReDu a Tvorbě; postupně se příspěvky objevily například ve Zvěrokruhu, Erotické revui (mj. proslulý esej Onanie jakožto světový názor), Listu pro sociologii a psychologii, Českém životě, Nových prúdoch v súčasnom živote nebo ve sbornících Ani labuť ani Lůna (pobuřující úvaha Máchův kult) a Surrealismus (oba 1936), doslovem o pornofilii doprovází významný text Jindřicha Štyrského Emilie přichází ke mně ve snu (1933). Uveřejňuje řadupublikací s širokou tematikou, často vydávaných jako soukromé tisky – například Autosexualismus a psycherotismus (1935, 1992 pod mírně odlišným názvem Autosexualismus a psychoerotismus – svazek obsahuje i další díla), O smrti, lásce a žárlivosti (1936, 2009 pod názvem O pošetilosti života i smrti), Patologie životní zdatnosti (1937), Manželství – Sanatorium pro méněcenné (1937), Stoupa života (1938), O funkcích práce a osobitosti (1938, 1939, 2009), Jazyková komika (1941), Lidé a věci (1947) či Plants Consumed by Man (1975).

životopisný text V. Debnára převzat z:

http://bohuslavbrouk.wordpress.com/zivotopis/

Pozvánka:

http://bohuslavbrouk.wordpress.com/2013/02/04/krest-broukovych-soukromych-tisku/

Facebook:

http://www.facebook.com/events/478176598907950/

 


Pořad se koná v rámci projektu Literární čtení Skutečnostia je podpořen kulturním grantem Hl. m. Prahy.