banner-neskutecne

23/11/2013 Sladký odkaz Karla Sladkovského

pátek 15. 11. 2013 - 19 h

1-P1050008-00323/11/2013

Sladký odkaz Karla Sladkovského aneb
po stopách prvního českého happeningu pro 100 tisíc občanů
Výlet pro rodiny s dětmi i bez nich.

Start: 13:30 Národní divadlo, historická budova, roh u Nové scény Setkání s kočárkáři z Vršovic: 14:45
Pietní akt: 15:00 na Olšanských hřbitovech

Karel Sladkovský byl realizátorem největšího českého happenningu a jeho řeč k položení základního kamene Národního divadla je letmo známá nejen maturantům a maturantkám na konci května. Květnový termín položení kamenů však vycházel z tradice subverze českých kulturních činovníků a z odkazu Jana Nepomuckého a stal se první evropskou masovou akcí stvořenou dle principu Do-it-Yourself.

Jak bylo možné zneužít oficiální shromáždění k politické subverzi a změnit povolené a rakouským režimem organizované shromáždění na oslavu sv. Jana Nepomuckého k absolutně protirežimnímu, čistě politickým vystoupením pro desítky tisíc lidí? Přijďte se přesvědčit.

S sebou: Teplé prádlo, tranzistorové rádio, kostku cukru a Lisabonskou smlouvu.

Trasa a harmonogram:

13:30 Národní divadlo, historická budova, roh u Nové scény
14:15 Karlův most, socha sv. Jana Nepomuckého
15:00 Pietní akt u hrobu Karla Sladkovského na Olšanských hřbitovech
15:15 přesun do Vršovic
16:00 divadelní představení v Cafe Sladkovský
22:00 volná zábava

Proč není možné zazpívat si na Karlově mostě písničku? Kdo může s námi říct, my sice můžeme, ale není to šťastné řešení?
Národ sobě!

"...přistuptež Vy přední zástupcové vědy a umění, přistuptež Vy přední důvěrníci národa našeho ze všech zemí koruny české, abyste úhozem svým na základy vznešeného díla národního blahému žehnali zdaru jeho. 
Přistuptež pak Vy dělníci národa, kteříž jmenem soudruhů svých čestnou máte vykonati úlohu, abyste tmelem věkům vzdorujícím nerozpojitelně sloučili základní kameny chrámu našeho národního! Hrdostí nechť každého z Vás, hrdostí nechť každého ze všech soudruhů Vašich naplní vědomí, že dopřáno Vám účastniti se u provedení prvního velkého díla národa našeho..."

více viz:

http://cs.wikisource.org/wiki/%C5%98e%C4%8D_dra_Karla_Sladkovsk%C3%A9ho_p%C5%99i_slavn%C3%A9m_polo%C5%BEen%C3%AD_z%C3%A1kladn%C3%ADho_kamene_N%C3%A1rodn%C3%ADho_divadla_v_Praze