banner-neskutecne
×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 31
úterý 7. 9. 2010

Výroční zpráva 2009

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Výroční zpráva za rok 2009Přehled činnosti Občanského sdružení Skutečnost v roce 2009

V roce 2009 jsme realizovali čtyři hlavní projekty: Galerie Start, Scéna pro sociální divadlo, Wittgensteinové na Kladně a Literární čtení ve Skutečnosti.

Galerie Start

www.skutecnost.cz/galerie

Z důvodu stále probíhající rekonstrukce původních prostor Galerie Skutečnosti ve Francouzské ulici jsme v období od září do prosince 2009 realizovali naše výstavy na několika místech. Uskutečnění plánovaného programu bylo o to náročnější, ale poskytlo nám zároveň i výhodu ve výběru místa instalace na míru konkrétním výstavám, podle jejich specifického charakteru a rozsahu. V tomto období jsme realizovali 6 výstav na 5 různých místech, včetně jedné větší akce ve veřejném prostoru.

Náš záměr vystavovat mladé, mimopražské umělce se podařil, včetně jedné přímé konfrontace studentů FUOU (Ostrava) a VŠVU (Bratislava) v kontextu nových pražských ateliérů Úhonice. Celkem jsme v tomto období vystavili práce 20 výtvarníků, z toho 18 mimopražských (11 z nich ze Slovenska). Polovinu z nich tvořili první výstavy studentů vysokých uměleckých škol.

Scéna pro sociální divadlo
www.skutecnost.cz/sd

V rámci tohoto projektu jsme v prostoru Pilot ve spolupráci s občanským sdružením Ježek a čížek a divadelním spolkem Kunsthaus Sananim realizovali celkem 10 divadelních představení. Jednalo se o premiéru a reprízy dvou představení:

Lov na losa – hra současného polského autora Michala Walczaka v podání souboru Kunsthaus Sananim v režii Miroslava Drábka – „Krvavá férie v předsvatebním reji pojednávající o neschopnosti vyrovnat se s vlastní minulostí.“
Premiéra: 15. září 2009, 3 reprízy: 13. října, 10. listopadu a 8. prosince 2009.

Bufet Bondy – „Egonovsky opojná koláž (bez Bondyho)“, kterou její autor a režisér Petr Mančala nastudoval s herci a dramaterapeuty bezdomoveckého divadla Ježek a čížek.
6 repríz: 22. září, 27. října, 24. a 25. listopadu a 9. a 10. prosince 2009.

Premiéra hry Lov na losa a první repríza hry Bufet Bondy (premiérované 12. září 2009) se uskutečnily v rámci Ozvěn festivalu Hic sunt leones.

Poslední představení obou her v prostoru Pilot byla zase součástí festivalu Looserfest (8.–10. prosince 2009), který vyvrcholil oslavou 10. výročí časopisu Nový Prostor.

Ondřej Prcín, koordinátor tohoto projektu, vytvořil pro soubor Kunsthaus Sananim nové webové stránky.

Wittgensteinové na Kladně
www.skutecnost.cz/wittgenstein

Z důvodu pozdního zajištění finančních prostředků se projekt na text divadelní hry Ladislava Čumby uskutečnil v omezeném rozsahu. Projekt začal 20/02/09 v centru současného umění DOX s podtitulem Work in Progress, s původně avizovaným hereckým obsazením. Dne 26/04/09 pak proběhla jednorázová akce s názvem 120 let od narození Ludwiga Wittgensteina; Praha – Olomouc
– Vídeň – Praha: dobrodružná výprava za hranice hranic poznání. Premiéra inscenace textu divadelní hry proběhla 25/09/09 v Hornickém skanzenu Mayrau (Vinařice u Kladna) v provizorním obsazení členy divadla „Theatre de liberté“ pod režijním vedením Radka Tůmy. Dne 30/12/09 pak proběhla pražská premiéra v industriálním prostoru Hala C v Libni. v návaznosti na stipendijní pobyt autora v Krakově (listopad/prosinec) byla část hry přeložena do polštiny a formou čtení 6. 12. prezentována v krakovském klubu Lokator.

Výhled a další pokračování projektu je závislé na získání finančních prostředků, v roce 2010 bude část hry přeložena do němčiny a ukrajinštiny a připravuje se její vydání tiskem. Rovněž režisér Radovan Sibrt pokračuje v natáčení filmu vycházejícího z této hry.

Literární čtení ve skutečnosti
www.skutecnost.cz/lit

v rámci projektu proběhlo všech 12 plánovaných pořadů, které bylo nutné z důvodu uzavření realizovat v náhradních prostorech. Čtení a akce v rámci tohoto projektu byla i přes drobné výkyvy navštěvována, požadovaného průměrného počtu návštěvníků však bylo dosaženo jen díky sérii vystoupení v rámci akce „Zažít město jinak“ – literární čtení Skutečnosti Open Air.

O jednotlivých akcích postupně začala přinášet zprávy média – Česká televize – pořad Knižní svět, Literární noviny, týdeník A2 atd. Nejdůležitějším cílem, jehož bylo dosaženo, je spolupráce s předními odborníky v oboru – např. germanistkami Alicí Staškovou a Alenou Mrázkovou, či romanistou Jiřím Pelánem. ti pro projekt poskytli své překlady již dříve publikované (J. Pelán v případě Mallarmého, Becketta) či vytvořili nové

(A. Stašková u Büchnera/Celana). Byl tak naplněn požadavek vytvoření jakési volně šířitelné antologie českých textů – ostatně i databáze Národní knihovny ČR zařadila stránky o. s. Skutečnost do projektu digitálního archivu NK ČR. Básník Pavel Ctibor (akce připravená Martinem Vlčkem 25/06/09) byl v užší nominaci na cenu Magnesia litera 2009 v kategorii Poezie a naše akce byla jedinou prezentací tohoto textu. Projekt bude pokračovat i v roce 2010 v lokalitě Praha 10 v kavárně Shakespeare a synové.

Koordinátor projektu Ladislav Čumba samostatně připravil 9 akcí, 2 akce připravil ve spolupráci s Viktorem Debnárem a jednu akci pro projekt připravil Martin Vlček.


Situace o. s. Skutečnost v době před realizací projektů

Ještě začátkem roku nás manageři hostelu Czech Inn ujišťovali, že můžeme počítat s opětným zahájením provozu v prostoru Skutečnost nejpozději v létě 2009. Stavební firma, která měla rekonstrukci provádět, však odstoupila od zakázky a začalo hledání jiné firmy. Do hry navíc vstoupil majitel nemovitosti spravované firmou impact corti a situace začala být zcela nepřehledná. v květnu jsme proto byli nuceni začít hledat náhradní prostory pro realizaci projektů. Zprvu se nám zdál vhodný karlínský prostor Underground (Křižíkova 45) a zahájili jsme předběžná jednání s jeho provozovatelem Petrem Krejčou. Nakonec jsme dali přednost méně osobitému, ale prostornějšímu a technicky dostatečně zajištěnému prostoru bývalého Kina Pilotů ve vršovicích (Donská 19). K tomuto rozhodnutí nás přiměla také skutečnost, že se tento prostor nacházel jen asi 50 metrů od našeho předchozího působiště, a zdál se proto být z hlediska kontinuity a naplňování projektových záměrů nejvhodnějším kandidátem v naší nouzové situaci. v červnu jsme proto s jeho australským provozovatelem Johanem Radem uzavřeli nájemní smlouvu (na úterky od září do prosince 2009). Naším cílem bylo tento náš „azyl“ kulturně oživit, což, jak se ukázalo, nebylo možné především díky odporu, který naší snaze kladl provozovatel prostoru neobeznámený s českým kulturním prostředím a sledující převážně obchodní zájmy.


Další události

V březnu byly naše webové stránky vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví.

V září se konala valná hromada sdružení.


V září jsme organizovali Ozvěny festivalu Hic sunt leones.

Od září nám v rámci programu Evropská dobrovolná služba pomáhala Anne–Claire Barriga z Francie.

V říjnu jsme v rámci a evropského programu culture podali žádost o podporu mezinárodního projektu představujícího soudobou komorní operu v Praze, Brně, Bratislavě a Vídni.

V říjnu jsme také upořádali pražské vystoupení brněnského komorně–operního souboru Ensemble Opera Diversa u příležitosti 10. výročí jeho vzniku. ve dvou programových blocích zaznělo celkem 8 minioper.

V průběhu roku 2009 podali celkem 14 grantových žádostí na nové projekty.


Seznam kulturních akcí uskutečněných v roce 2009

Divadlo

Kunsthaus Sananim – Lov na losa (premiéra a tři reprízy)
Ježek a čížek – Bufet Bondy (6 repríz) T
Theatre de la liberté – Wittgensteinové na Kladně

Opera

Ensemble Opera Diversa – Loupežnická nevěsta, Muž a žena v loďce, Zpívající ženich, Listonoš aneb Krytí plemenné něvské maškarády, Mluvící dobytek aneb Tajemné kosti, Odchod
O. s. Skutečnost – uvedení miniopery the Parrot (v rámci oslavy 140 let od úmrtí E. A. Poea).

Hudba

Jan Svoboda (tahačka, drnkačka), Jiří Mottl (saxofon), Vratislav Brabenec (saxofon), Eli Keszler (US), DJ Reverend, BJ TZARR, Michal Marijánek, Andrej Boleslavský, Kotulán & Korbelář, Abig Jarda Jeřábek & Tonda Pěnička (Garage) Skupiny: tubové kvarteto Síla, Abiďas (z Benátek nad Jizerou), O.T.K., SM Lomoz, Kurangbe, JTNB, B4 (z Nového Boru)

Film

Burma VJ – Reporting from a Closed Country (Anders Ostergaard, 2008 – film poskytla o. p. s. Člověk v tísni), Topeklabraní (Jan Svoboda, 2005), Konec léta (Jan Svoboda, 2009)

Výtvarné uměmí a multimédia

auto*mat (Jugoslávská ulice – nám. Míru)
– tři paralelní akce ve veřejném prostoru: velkoformátová grafika Tomáše Roubala a dvě performance: ekologicko–hudební Jana Muschy a antiaktivistická produkce auto*gang

Konfrontace nejaktuálnější malby studentů FUOU (Ostrava) a VŠVU (Bratislava) v ateliérech Praha–Úhonice: Pavel Dvořák (Ostrava), Patrícia Koyšová (Bratislava), Pavla Malinová (Ostrava), Eva Mikulášová (Bratislava), Hana Mikulenková (Bratislava), Pavel Ptáčník (Ostrava), Kristína Šimeková (Bratislava), Lucia Tallová (Bratislava), Jan Výtiska (Ostrava).

Velkoprostorová nástěnná malba: 6*45m (Tomáš Roubal) a Broken Head (Magdaléna Peševa)

Malba 2 čerstvých absolventů VŠVU (Bratislava) doplněná 4 již zavedenými výtvarníky bratislavské scény: Roman Bicek, Ludka Hrachovinová, Hana Mikulenková, Palo Čejka, Lucia Pelikantová, Kubo Fröhlich, Zuza Knezlová.

Nové obrazy ostravského výtvarníka Jana vVýtisky inspirované počítačovou grafikou.

Literatura

Akce na motivy textů těchto žijících autorů: Marcello D´Orta, Jiří Kárnet, Pe tra Hůlová, Ondřej Mrázek, Jáchym Topol, Barbora Gregorová, Pavel Ctibor

- těchto klasických autorů: Samuel Beckett, Edgar Allan Poe, Jaroslav Seifert, Stephane Mallarmé, T. R. Field, František Palacký, Georg Buchner, Paul Celan, Bohuslav Brouk, Jiří Kolář

- v těchto nových překladech: O. Mrázek, A. Mrázková, A. Stašková, J. Pelán, I. Petlan ad.

Ohlasy v médiích

O akcích sdružení Skutečnost referovala Česká televize, Český rozhlas, Literární noviny, Divadelní noviny, Mladá fronta Dnes, týdeník A2 a další média.


Místa působení

Akce se uskutečňovaly v bývalém Kině Pilotů (Donská 19, Praha 10), v Centru současného umění DOX (Praha 7), v kavárnách Shakespeare a synové (Praha 10), Krásný ztráty (Praha 1), Mlýnská (Praha 1) a café Sladkovský (Praha 10), v Hale C (Praha 9), v Trafačce (Praha 9), na vyšehradském hřbitově, na Kavčích horách, na ulici Jugoslávská (Praha 2) a v Atelierech Praha Úhonice, Praha 5.

Hospodaření v roce 2009

Celkové náklady a výnosy z hlavní činnosti v roce 2008 (v Kč)

Daňové náklady

Spotřebované nákupy

47849,00

Služby

477626,00

Osobní náklady

59553,00

Daně a poplatky

256,00

Ostatní náklady

1006,90

Celkem

586290,90

 

Nedaňové náklady

Služby

1404,00

Ostatní náklady

0,50

Celkem

1404,50

 

Daňové výnosy

Tržby za vlastní výkony a za zboží

36080,00

Ostatní výnosy

151,55

Přijaté příspěvky

186464,00

Celkem

222695,55


Nedaňové výnosy

Provozní dotace

365000,00

Celkem

365000,00

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2009 (v celých tisících Kč)

AKTIVA

 


k pvnímu dni

k poslednímu dni

A.

Dlouhodobý majetek celkem

 

 

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

 

 

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

 

 

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

 

 

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

 

 

B.

Krátkodobý majetek celkem

23

133

I.

Zásoby celkem

 

II.

Pohledávky celkem

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

23

133

IV.

Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem

23

133

PASIVA

 

k prvnímu dni

k poslednímu dni

A.

Vlastní zdroje celkem

23

133

I.

Jmění celkem

3

133

II.

Výsledek hospodaření celkem

20

 

B.

Cizí zdroje celkem

 

 

I.

Rezervy celkem

 

 

II.

Dlouhodobé závazky celkem

 

 

III.

Krátkodobé závazky celkem

 

 

IV.

Jiná pasiva celkem

 

 

Pasiva celkem

23

133


Účetnictví zpracovaly: ing. Světlana Čapková a Lucie Varkondiová


Partneři


Ježek a čížek o. s. – divadlo lidí bez domova

Centrum pro integraci cizinců o. s.
Sananim o. s. – péče a léčba závislostí na nealkoholových drogách
META o. s. – sdružení pro příležitosti mladých migrantů
TAP o. s. – Evropská hudební škola pro handicapované
Provokátor.org
Auto*Mat – iniciativa za bezpečnou, zdravou a živou Prahu
A4 nultý priestor – centrum súčasnej kultúry
rgb s.r.o.
Jlbjlt.net – kulturní server
Freemusic.cz – hudební server
Beseda u bigbítu – hudební festival
Reengine s.r.o. Revolver Revue
Nakladatelství Fra
Art Box – portál pro výtvarné umění

Podpořili nás

Magistrát hl.m. Prahy
Ministerstvo kultury ČR
Reengine s.r.o. – sponzorování domény skutecnost.cz
Shakespeare a synové s.r.o. – dar, pohoštění a poskytnutí techniky
O. s. Ježek a čížek zapůjčení osvětlovací techniky
Nakladatelství Argo – knihy
Czech Inn Hostel – dar
Lindsay Elizabeth Elms – dar
Nikola Bukajová – dar

Poděkování

Abigail Kozlíková, Alena Mrázková, Alice Stašková, Anne-Claire Barriga, Dagmar Šubrtová, David Průša (Shakespeare & synové), Ivana Rumanová, Jakub Balabán, Jakub Daníček, Jakub Hradílek, Jan Korselt, Jan Kroupa, Jan Plesl, Jana Tyrlichová, Leona Smyčková, Lukáš Moulík, Lukáš Strnad, Magdalena Hrubá, Martin Karel Světlík, Martin Kotas (Mlýnská kavárna), Martin Ovčarov, Martin Vlček, Michal Cáb, Milena Fabiánová, Nathalie Frank, Omri Goz, Ondřej Skala, Pavel Drábek, Petr Marek, Petr lysáček, Radek Rubáš, Rastislav Chorvát, Tomáš Papáček, Tomáš Řezba, Vktor Debnár, Zuzana Horvatovičová

Grafici: Magdalena Hrubá, Matouš Mědílek, Rastislav Chorvát, Vladislav Unger

Mediální podpora: týdeník A2, Provokátor, servery: jlbjlt.net, provokator.org, divadlo.cz


Statutární orgány a členové v roce 2009


předseda: Mgr. Ondřej Prcín
místopředseda: Mgr. Ladislav Čumba
člen rady: Mgr. Jan Vincenec
předseda revizní komise: Jakub Grolich
mentor: Michael Allen
členové: Jan Svoboda, lindsey Elms, Jana Černá

Kontakt

www.skutecnost.cz

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. +420 728 927 118
IČO: 27058875
DIČ: CZ27058875
transparentní účet 2905640001/5500
Chlumova 11, 130 00, Praha 3

 

Verze pro tisk s obrazovou přílohou 460.28 Kb

Číst 4984 krát Naposledy změněno pondělí 9. 1. 2012

Více z této kategorie: « TEXTY Mare Bohemicum »